Strojové potery

FUNKCIA POTERU

Poter v miestnosti v prvom rade slúži ako finálna podkladová vrstva podlahy. Musí tak spĺňať rad podmienok ako tvrdosť, pevnosť, odolnosť, rovnosť, elasticita (pri podlahovom kúrení) a to tak, aby s položením dlažby, plávajúcej podlahy alebo iných podlahových krytín bol dokonale pochôdzny.

VÝBER POTERU

Pre tieto vlastnosti je preto najčastejšie realizovaný klasický cementový (betónový) poter s dlhou životnosťou, veľkou zaťažiteľnosťou, odolnosťou a stálosťou voči vode, vlhkosti a opotrebeniu. Zmiešaním cementu, vody, štrku a plastifikátoru (ztekucujúca prísada) sa získava zmes, v ktorej počas tvrdnutia dochádza k fyzikálno-chemickým procesom tvoriacim jeho požadované vlastnosti.

  • RÝCHLE STROJOVÉ SPRACOVANIE MATERIÁLU        
  • RÝCHLE STROJOVÉ NANÁŠANIE
  • VYSOKÁ ROVINNOSŤ PODLAHY
  • ZAŤAŽITEĽNOSŤ
  • ODOLNOSŤ
  • PEVNOSŤ

Proces tvorby betónového poteru sa začína až priamo na stavbe – tvorením betónovej zmesy v strojovom zariadení, ktorým sa následne poter, ešte v polosuchom stave pomocou čerpadla ,,leje,, na zem a nakoniec ručne uhládza do roviny, príp. iných spádov podľa potreby s krajnými dilatáciami. Po zahladení sa v prvých dňoch (po 24 h) udržiava poter vlhký polievaním aby nevyschol ešte pred dostatočným vytvrdnutím. Vlhký zreje 7 – 10 dní aby bol základne pochôdzny a po 30 dňoch zrenia pripravený na akúkoľvek záťaž.

POTERY ZAKUTANSKY

So zabezpečovaním realizácie kvalitných betónových poterov máme rozsiahle skúsenosti. Pracujeme s plnou dôverou voči materiálom a technológiám, ktoré sú k tomu využívané a taktiež voči zručným majstrom tohto remesla, ktorí neraz dokážu skoro aj nemožné.

SADROVÉ ANHYDRITOVÉ POTERY, CEMENTOVÉ POTERY, EKOSTYRÉNBETÓNY A SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY 

  • strojové spracovanie materiálov
  • cenovo výhodné podmienky, dodávka na kľúč
  • ekologicky nezávadné zmesi šetrné k životnému prostrediu
Potery1
Potery1
Potery1
Potery1
Potery1
Potery1

MIEŠANIE BETÓNU PRIAMO NA STAVBE

Poterová zmes je vyrábaná priamo na stavbe. Nemusíte platiť nákladnú prepravu domiešavačom.

VEĽMI RÝCHLA APLIKÁCIA

Potery vo väčšine stavebných objektov realizujeme v priebehu jedného dňa.

ZÁVEREČNÉ STROJOVÉ BRÚSENIE

Strojovým brúsením dosahujeme hladký povrch vhodný aj pod tenké podlahové vrstvy.

VYTVÁRAJÚ ZVÝŠENÚ ZVUKOVÚ IZOLÁCIU

Strojovo aplikované potery sú zárukou kvalitnejšej zvukovej izolácie.

VHODNÉ NA PODLAHOVÉ KÚRENIE

Strojové potery sú ideálnym riešením aj na podlahové kúrenie.

ODOLNOSŤ VOČI VODE A VLHKOSTI

Cementové potery sú vhodné aj do priestorov so zvýšenou vlhkosťou.

Potery2
Potery2
Potery2
Potery2
Potery2
Potery2

Naša spoločnosť realizovala strojové potery na viac ako 100 stavebných objektoch. Máme k dispozícií skúsených profesionálnych pracovníkov a  moderné poterárske stroje.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY OD NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

Na plochu sa smie vstupovať po troch dňoch. Po siedmich dňoch je možné vykonávať ľahké stavebné práce, ale plné zaťaženie odporúčame až po vyzretí betónu.

Vyššiu záťaž odporúčame až po 3-4 týždňoch od aplikácie poteru.

Štandardná doba zretia poteru je približne 3-4 týždne.

Pri štandardnom zaťažení v obytných domoch nie je potrebné použitie kari siete.

Cementový poter je v porovnaní s anhydritovým odolnejší proti vlhkosti a teplotným výkyvom. Vyznačuje sa tiež nižšou cenou materiálu. Jeho nevýhodou je pracnejšia a dlhodobejšia starostlivosť po aplikácii.

Áno. Poter je podľa priania zákazníka možné upraviť do roviny alebo do spádu.

Potery je možné realizovať za dodržania minimálnej technologickej teploty 5°C. Poter nesmie premrznúť.

Cementový poter sa vyznačuje vysokou pevnosťou. Výsledná pevnosť v tlaku závisí od triedy pevnosti použitého materiálu.