Služby

Na zabezpečenie objednaných prác disponujeme dostatočným množstvom profesionálnych pracovníkov, počtu vlastných strojov aj vozovým parkom.

Kvalifikovaní technici firmy dbajú na dodržiavanie technologických postupov pri vykonávaní prác, dodržiavanie BOZP a PO a poriadku na pracovisku a dodržiavanie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti ochrany životného prostredia. Naším cieľom je vždy spokojný zákazník a vysoká úžitková hodnota nami vykonanej zákazky.

STROJOVÉ OMIETKY

STROJOVÉ OMIETKY

Vyhotovíme ideálny podklad pre farby Vášho domova. Realizujeme strojovo aplikované omietky, ktoré sa vyznačujú vysokou tvrdosťou, odolnosťou a dokonalou povrchovou štruktúrou.

STROJOVÉ POTERY

STROJOVÉ POTERY

Postaráme sa o pevnú pôdu pod Vašimi nohami. Špecializujeme sa na betonáž poterov najvyššej kvality. Odovzdáme Vám povrch pripravený na priamu pokládku nášľapnej vrstvy.

STROJOVÉ MAĽOVANIE

STROJOVÉ MAĽOVANIE

Vďaka moderným technológiám dokážeme vymaľovať akýkoľvek priestor rýchlejšie, kvalitnejšie a za nižšiu cenu. Strojové maľovanie je ideálne pre striekanie všetkých plôch a priestorov.

Kým iní sľubujú, my realizujeme

Pracujeme hlavne so značkovými výrobkami od firmy KNAUF a BAUMIT, čo garantuje špičkovú kvalitu.

Na naše práce poskytujeme záruku!!!